CUSTOMER RELATIONSHIPS......


C-Bridge is het acroniem voor “Customer Building Relationships, Involving Development, Growth & Experience”. Dit proberen we ook bij onze klanten te realiseren. Vaak hebben we een jarenlange relatie met onze klanten waarbij we vaak de architecten zijn van de

nieuwe manier van organiseren in

sales en marketing en waarbij we

regelmatig terug gevraagd worden

om te kijken of de organisatie op

schema ligt en waar bijgestuurd

dient te worden.


Een aantal belangrijke klanten in

verschillende branches over de

afgelopen jaren zijn: Ricoh, Arboned,

Rabobank, Essent, EUR en KPN.