“BRIDGING THE GAP BETWEEN BUSINESS AND CUSTOMERS”


C-Bridge is uw partner bij het professionaliseren en verbeteren van uw klantcontact en verkoopactiviteiten. Na een scherpe analyse spreken we meetbare doelen met elkaar af. De oplossingen realiseren we in korte stappen die direct rendement opleveren.


Met onze holistische benadering waarin

mens, visie/missie, ambitie, organisatie,

processen en systemen zo goed

mogelijk op elkaar afgestemd worden,

realiseren we een slagvaardige

organisatie met optimale sturing.


Tools zijn daarbij slechts onder-

steunend en bewaken o.a. dat het

klantcontact en de dienstverle-

ning volgens met elkaar vastgestelde

regels en targets verlopen.


“Beyond traditional CRM ........

We are partners in steering your organisation

towards lasting real-time customer experience and sales

performance improvement”


Bridging opposed forces into co-operation