BEYOND TRADITIONAL CRM......


C-Bridge is het bedrijf dat u helpt de klant en zijn behoeften binnen uw bedrijf centraal te stellen, de complexiteit van de vele klantcontacten te beheren en u te focussen op rendabele klanten en diensten. Centraal in deze benadering staat de implementatie van een klanten

dashboard waarin real-time, de

verkoop en klant performance

gemonitored kan worden.


C-Bridge helpt u onder andere met de

volgende vragen:


  1. 1.Hoe wil ik mijn bedrijf het beste

  2. positioneren qua klant benaderings

  3. strategie

  4. 2.Welke bedieningsconcepten passen

  5. het beste bij mijn klanten?

  6. 3.Hoe kan ik de verkoop en service kanalen zo goed mogelijk optimaliseren?

  7. 4.Hoe implementeer ik nu zo’n strategie en welke facetten komen daar bij kijken?

  8. 5.Hoe maak ik het gehele proces transparant, meetbaar en stuurbaar?

  9. 6.Welke tools heb ik daar voor nodig of hoe kan ik mn bestaande tools daar zo goed mogelijk voor gebruiken?

  10. 7.Hoe zorg ik er voor dat de verbetering blijvend is?


Daarnaast wordt C-Bridge ingehuurd om bestaande sales en marketing organisaties door te rekenen qua prestaties en capaciteit, de zogenaamde salesmetrics. Onder andere in het kader van een nieuw te implementeren multichannel sales strategie