CHANGE SUPPORTED BY WEB-BASED TOOLS


C-Bridge heeft de afgelopen 10 jaar met een aantal partners webbased tools ontwikkeld voor het invoeren van integraal klantmanagement. Inmiddels zijn er ook de grotere CRM leveranciers verder in hun ontwikkeling en kunnen we onze eigen danwel de CRM tools uit uw

eigen organisatie gebruiken om de

commerciele veranderingen door te

voeren. Mocht u nog niet zo ver zijn

in uw oganisatie dan kan C-Bridge en

haar partners de methodieken en de

tools leveren om mee te leren. Dit kan

ook een opstap zijn naar de invoering

van nieuwe CRM software. C-Bridge

heeft de volgende modules die

individueel of geintegreerd geleverd

kunnen worden.  1. 1.SalesDrive voor klantgedreven Sales Activity Management

  2. 2.CampaignDrive voor salesgedreven Marketing Activity Management;

  3. 3.ContactDrive voor het intelligent monitoren van klant interacties;

  4. 4.KnowledgeDrive voor het vastleggen van commerciele klant en proces gegevens en het optimaal kunnen benutten van cross en upselling;

  5. 5.Management Dashboards voor het aansturen en monitoren van portfoliio performance en het resultaatgericht aansturen van de organisatie op basis van geplande en gerealiseerde activiteiten.


Onze software is ontwikkeld volgens de laatste technologie standaards en via webservices naadloos te integreren binnen uw eigen omgeving.

We put you in the driver’s seat ...