VISION

MANAGING CUSTOMER CONTACTS


Het professioneel omgaan met klantcontacten (clicks, e-mail, marketing acties, verkoopgesprekken, telefoon beantwoording, service, klachten enz.) is naast onderscheidende producten en diensten, de belangrijkste toegevoegde waarde van bedrijven.

Klantcontacten die zich steeds vaker

via verschillende personen, relaties,

(social) media en verkoopkanalen

afspelen.


C-Bridge heeft de visie dat het zo goed

mogelijk afstemmen en monitoren van

deze klantcontacten en behoeften en

daarmee een coherent beeld van en

naar de klant creeren, voor veel

bedrijven een doorslaggevende

voorsprong op kan leveren.


Social Media spelen daar in toenemende mate een belangrijke rol in. Verdubbeling van de winst en omzetstijgingen van 20% horen daarbij niet tot de uitzonderingen.


Het gaat daarbij niet alleen om een verbetering van het concept, het opleiden van de medewerkers en het aanpassen van de organisatie, de processen en de informatie voorziening maar om een pakket van nauwkeurig op elkaar afgestemde variabelen die meetbaar gemaakt kunnen worden vanuit de klant.


C-Bridge heeft deze variabelen ondergebracht in het 7-C model, het analyse tool voor waar u staat en naar toe wilt met uw integraal klantmanagement beleid.